Nasza oferta

Wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

Nadzory budowlane i odbiory prac budowlanych

Ponadto oferujemy:

  • Wycenę służebności przesyłu
  • Wycenę mienia zabużańskiego
  • Inwentaryzacje budynków i lokali
  • Wycenę nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego
  • Wycenę środków trwałych na potrzeby rachunkowości
  • Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Masz pytania?